Právo odstúpenia od zmluvy do 14 dní

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. V takom prípade je kupujúci povinný vrátiť tovar spolu so záručným listom, návodom na použitie, daňovým dokladom a kópiou dokladu o prevzatí tovaru. Odstúpenie od zmluvy je zákazník povinný spraviť písomne. Na odstúpenie od zmluvy môže zákazník použiť formulár, ktorý je k dispozícii na stiahnutie TU, prípadne odstúpenie oznámiť iným písomným spôsobom. Toto oznámenie je potrebné doručiť predávajúcemu s tovarom, prípadne poštou alebo elektronicky e-mailom na info@vasraj.sk

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. spolu s originálnym obalom. 

1. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, ktorý nie je použitý, nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za vrátený tovar vrátane prepravných nákladov* v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, prípadne poštovým poukazom na adresu, ktorú uvedie pri vrátení tovaru.

2 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, ktorý bol viditeľne použitý alebo je poškodený, upravovaný alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar vrátane prepravných nákladov* zníženú v súlade s ust. §457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebenia alebo o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim prípadne poštovým poukazom na adresu, ktorú uvedie pri vrátení tovaru.

Adresa pre vrátenie zásielok:

Predajňa VášRaj.sk
Pri starej prachárni 18
831 04 Bratislava  

Tel.: +421 940 432 100 
E-mail: info@vasraj.sk 

POZOR! Neposielajte zásielky na dobierku ani na P.O. BOX uvádzaný v minulosti ako korešpondenčná adresa. Tieto zásielky nebudú prevzaté a budú vrátené!

*Upozornenie: Prepravné náklady spojené s vrátením zásielky nie sú preplácané. Náklady na vrátenie zásielky sa pohybujú v rozpätí od 3,- do 6,- €, pri zaslaní Slovenskou poštou.
 Preplácané sú len náklady na doručenie objednaného tovaru zákazníkovi a to maximálne vo výške nákladov za najlacnejší spôsob doručenia.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 V prípade uvedenia chybnej informácie o vlastnostiach výrobku, jeho obsahu, príslušenstve, cene alebo dostupnosti výrobku na internetových stránkach elektronického obchodu www.VasRaj.sk a jeho následnom objednaní kupujúcim, bude kupujúci okamžite po zistení tejto skutočnosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môže kupujúci, rovnako ako predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.


Výmena tovaru do 60 dní

Výmena tovaru zakúpeného cez internetový obchod do 60 dní/ služba nad rámec zákonom stanovenej lehoty 14 dní /.
Nepoužitý a kompletný tovar s obalom, ochrannými fóliami / ak boli súčasťou / a všetkým dodaným príslušenstvom a dokladmi môžete bez udania dôvodu vymeniť za iný tovar do 60 dní od nákupu. 
Výmena je možná za tovar rovnakej alebo vyššej hodnoty. Výmena za lacnejší tovar je možná maximálne do rozdielu predajnej ceny 5%.
Tovar nesmie javiť žiadne známky používania. 
Na túto nadštandardnú službu nie je právny nárok a v prípade, ak výrobok nie je opätovne predajný za pôvodnú cenu / napr. tovar nemá obal, tovar je predávaný so zľavou alebo je vo výpredaji / nemusí byť možnosť vrátenia tovaru alebo výmeny zákazníkovi poskytnutá.
Preto je k tejto službe vždy potrebná konzultácia s pracovníkmi e-shopu ešte pred vrátením tovaru. Náklady na poštovné hradí kupujúci.

Týmto bodom nijako nie je dotknutá možnosť vrátenia tovaru podľa ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z - obchodné podmienky bod 9.