Obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu www.vasraj.skktorého prevádzkovateľom je spoločnosť:

www.123abc.sk s.r.o
Miletičova 35
821 09 Bratislava 25

Spoločnosť zapísanná v ORSR Okresného súdu Bratislava I vložka číslo 101040/B

IČO: :34142738
DIČ: 2021073098

(ďalej len predajca)

NIE SME PLATCAMI DPH! 
MINIMÁLNA HODNOTA OBJEDNÁVKY JE 10 EUR
V prípade záujmu o vystavenie daňového dokladu s rozpisom DPH, napíšte nám túto požiadavku do poznámky v objednávke a tovar vám bude doručený a fakturovaný našou partnerskou spoločnosťou, ktorá je platcom DPH. Tento fakt nič nemení na nižšie uvedených obchodných podmienkach, ktoré platia pre dodanie tovaru oboma spoločnosťami.

Údaje pre bezhotovostné platby:

Číslo účtu: 2500583555/8330
Bankové spojenie: Fio banka, a.s. pobočka

IIBAN: SK38 8330 0000 0025 0058 3555
SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX
Bankové spojenie: FIO Banka 

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj: Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 

 Korešpondenčná adresa a adresa pre vrátenie/reklamovanie zásielok:

e-shop VášRaj.sk
Pri starej prachárni 18
831 04 Bratislava  

Tel.: +421 940 432 100 
E-mail: info@vasraj.sk 

1. Všeobecné ustanovenia

Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu www.vasraj.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami. 
Pri nákupe v elektronickom obchode www.vasraj.sk vystupuje ako predávajúci: www.123abc.sk s.r.o / ďalej len predajca /

Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba - zákazník, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predajcom uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. 

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (vždy zahrňujúce aj dodacie, platobné, reklamačné a iné podmienky uvedené na internetovej stránke predávajúceho) sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.vasRaj.sk právnickým osobám sa riadi Obchodným zákonníkom č.513/1991 zb. a na tento obchodný vzťah sa nevzťahujú ustanovenia Občianského zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľa.


Tovarom sa pre potreby tejto stránky rozumie tovar, ktorý sa nachádza v ponuke podľa vystavených vzorov umiestnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Uvedené obrázky balenia, príslušenstva alebo zobrazovanie použitia produktov môžu byť len ilustračné. Púzdra, krabičky alebo originálne obaly výrobkov ktoré sú dodávané spolu s tovarom sa môžu od vyobrazených obalov líšiť podľa toho, ktoré balenie je pre danú sezónu alebo produkt dodávané výrobcom.  

Článok 2

Uzatvorenie kúpnej zmluvy, práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe e-mailového potvrdenia zaslaného kupujúcemu o akceptovaní objednávky. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

Predávajúci spolu s tovarom zašle kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Kupujúci je povinný riadne a včas zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dodaný tovar.

Zrušenie objednávky je možné do momentu jej odoslania. Po odoslaní zásielky zrušenie objednávky nie je možné. Tymto nie je nijakým spôsobom obmedzená možnosť odstúpenia od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru od prepravcu v zmysle článku 9. obchodných podmienok.

Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, v opačnom prípade – pri odmietnutí prevzatia zásielky, sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradiť náklady na dopravu a spracovanie objednávky vo výške 8,-EUR. 

Ďalej je kupujúci povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom (v prípade právnickej osoby aj pečiatkou).

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v objednanom množstve, kvalite a na miesto uvedené v objednávke, prípadne inak, ak je to písomne alebo telefonicky dohodnuté oboma zmluvnými stranami.

V prípade objednania viac ako 2 kusov tovaru s platbou na dobierku alebo ak vznikne podozrenie, že zásielka nemusí byť objednávateľom prevzatá, predajca je oprávnený požadovať zaplatenie preddavku alebo celej sumu za objednávku vopred na účet. Túto požiadavku môže predajca uplatniť aj v prípade, ak zákazník už v minulosti nevyzdvihol zásielku a neuhradil poplatok za nevyzdvihnutú zásielku, čím vznikli predajcovi náklady spojené s odoslaním objednávky.


Článok 3

Postup pri objednávaní

Zákazník si môže cez elektronický obchod www.vasraj.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "Vložiť do košíka".


Po stlačení tlačidla "Vložiť do košíka" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky je možné registráciou na www.vasraj.sk, prípadne bez registrácie zákazníka Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre účel vytvorenia objednávky a predajca ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Pokiaľ bude pri registrácii vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže predajca registračné údaje použiť na marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou. 

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o prijatí jeho objednávky. 

Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu, súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva”).
Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. V prípade nedostupnosti tovaru bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená a prípadné už uhradené finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho.


Článok 4

Platobné podmienky a ceny

Všetky uvedené ceny poštovných a prepravných nákladov sú konečné!

Tovary so zvýhodnenou cenou sú označené ako akcia alebo Zľava. Akcie a zvýhodnené ceny sú platné vždy v deň uvedenia alebo zobrazenia akcie na stránke, alebo platia do termínu, ktorý je na stránke uvedený. 


Platbu za produkty je možné realizovať:

- v hotovosti pri osobnom odbere v mieste prevádzky v Bratislave
- dobierkou pri zaslaní poštou alebo kuriérom
- bankovým prevodom - platba vopred na náš účet vo FIO banke

GOPAY platby- momentlne nedostupné

GoPay platby
 - Platbou platobnou / kreditnou kartou alebo internetbankingom vybraných bánk prostredníctvom platobnej brány GoPay. Viac nfo nájdete TU

 

 

Článok 5

 Dodacie podmienky

Každá zásielka obsahuje tovar, jeho originálne balenie, daňový doklad, záručný list  / ak je súčasťou výrobku / a návod na použitie.

Objednaný tovar zasielame v rámci Slovenska, v prípade záujmu o zaslanie do ČR, objednávajte tovar na stránke www.VasRaj.cz

V prípade záujmu o zaslanie tovaru do zahraničia / okrem ČR /  Vám cenu poštovného oznámime na vyžiadanie.

Ceny a podmienky pre zasielaný tovar
 

zasilkovna

   Osobný odber v pobočke spoločnosti 
   Zásielkovňa.sk, 

Tovar v rámci Slovenskej republiky posielame na všetky pobočky spoločnosti Zásielkovňa.sk. 

Tovar je na pobočku doručený do nasledujúceho pracovného dňa od dňa odoslania / nie objednania /. Tovar je odosielaný, podľa dostupnosti uvedenej v popise tovaru.
Výhodou je lacnejšia možnosť dopravy, osobný odber v čase, kedy to vám vyhovuje. Dobré parkovacie možnosti pri pobočkách a informácie SMS pri doručení tovaru na pobočku.

Aktuálny zoznam pobočiek pre vyzdvihnutie zásielky nájdete TU. Vami vybranú pobočku si vyberiete v objednávkovom procese v kroku 4.

Pri doručení na pobočku  pri objednávke tovaru v hodnote: 
- nad 59,- Eur - poplatky neúčtujeme a doručenie je ZDARMA. 
do 59.-  Eur je pri platbe vopred účtovaný poplatok za poštovné vo výške 2,- €  alebo pri platbe dobierkou je poplatok 3,20 €. 

UPS

 Kuriérskou službou  

Tovar je doručený do 24 hodín od odoslania / nie objednania /, t.j. najbližší pracovný deň.
Tovar je odosielaný, podľa dostupnosti uvedenej v popise tovaru 

- nad 59,- Eur poštovné poplatky neúčtujeme a doručenie je ZDARMA. 
do 59.-  Eur je pri platbe vopred účtovaný poplatok za poštovné vo výške 3,00 € alebo pri platbe dobierkou je poplatok 4,20. 

UPOZORNENIE! 

Kuriérska služba doručuje zásielky počas pracovných dní najčastejšie v hodinách cca od 8.00 do 15.00 hod, alebo po dohode s adresátom aj neskôr, preto zvážte adresu doručenia, aby Vás kuriér zastihol / napr. adresa pracoviska /. Taktiež je nutné v objednávkovom formulári uviesť správne telefónne číslo, na ktorom Vás kuriér bude vopred kontaktovať. Správne vyplnenie kontaktných údajov je dôležité, aby sa zásielka nevrátila späť. V prípade opätovného zaslania je znovu účtovaný poplatok za dopravu. V prípade neprevzatia zásielky je predajca oprávnený požadovať úhradu vzniknutých nákladov / v zmysle obchodných podmienok bod 2. /.

posta

  Slovenskou poštou  - Expres zásielka na poštu
  / výdaj tovaru je na pobočke pošty podľa adresy doručenia /: 


Tovar v rámci Slovenskej republiky posielame Slovenskou poštou formou listovej/balíkovej expresnej zásielky na poštu. To znamená, že tovar je doručený na pobočku pošty druhý deň odo dňa odoslania. Tovar je odosielaný, podľa dostupnosti uvedenej v popise tovaru.

Pri objednávke tovaru v hodnote: 

- nad 59,- Eur je pri platbe vopred alebo pri platbe dobierkou poplatok 2,- €. 
do 59.-  Eur je pri platbe vopred účtovaný poplatok za poštovné vo výške 4,60 € alebo pri platbe dobierkou je poplatok 5,80. 

 

Osobný odber v našej pobočke v Bratislave je momentálne zrušený

zaslanie objednávky je možné len horeuvedenými prepravnými spoločnosťami 

osobne  

 

 

 

 
Tel.: +421 940 432 100
E-mail: info@vasraj.sk

/ telefonický hot-line /: 
Po - Pia:    9,00 - 17,00 h 

Definícia dostupnosti a termíny dodania:

Termín pre odoslanie zásielky začína plynúť najbližší pracovný deň po vystavení a prijatí objednávky. Deň vystavenia objednávky sa nezapočítava do dní uvedených v dostupnosti v detaile tovaru.

Označenie dostupnosti:

Na sklade: Tovar máme na sklade v Bratislave alebo je na zásobe na niektorej z našich skladových pobočiek na Slovensku v množstve 2 ks alebo vyššom. Zásoba sa aktualizuje 1-3x týždenne. Pri objednávke tohto tovaru je vysoká garancia, že Vám tovar bude odoslaný do 1-2 pracovných dní.

K dispozícii alebo Skladom u dodávateľa. Tento tovar nemávame na našej skladovej zásobe a údaje o dostupnosti sa opierajú o aktuálnu skladovú zásobu našich dodávateľov. Zásoba sa aktualizuje 1-3x týždenne*. Pri objednávke tohto tovaru je vysoká garancia, že Vám tovar bude odoslaný do 3-5 pracovných dní.

Pozor! Posledný kus ..... Tovar máme na sklade v Bratislave alebo je na zásobe na niektorej z našich skladových pobočiek na Slovensku v množstve už len 1 ks. Zásoba sa aktualizuje 1-3x týždenne*. Takto označený tovar Vám  bude odoslaný zvyčajne do 1-3 pracovných dní. Takto označený tovar môže byť predávaný aj z výstavnej vitríny v našej predajni a niekedy nemusí mať všetky ochranné fólie. Každopádne je to vždy tovar nový, nepoužívaný a nepoškodený. V prípade, ak máte záujem vyslovene o tovar so všetkými ochrannými fóliami, upozornite na na túto skutočnosť vopred poznámkou v objednávke, a v prípade, ak vami vybraný tovar nebude niektoré fólie obsahovať, budeme Vás telefonicky kontaktovať a upresníme detaily. 

*UPOZORNENIE.
Pri tovare označenom Skladom u dodávateľa alebo Pozor! Posledný kus .....  sa vo výnimočných prípadoch môže stať, že tovar bude v čase objednávania na e-shope už predaný inému zákazníkovi priamo na niektorej z pobočiek nášho skladu alebo zo skladu dodávateľa. Nakoľko ešte nemáme on-line systém skladových zásob, tak informácia o aktuálnej skladovej zásobe je v e-shope upravená až dodatočne, zvyčajne do 24 hodín od vypredania tovaru. V prípade, ak nastane takáto výnimočná situácia a tovar sa vypredá, o nedostupnosti Vami objednaného tovaru Vás budeme okamžite, najneskôr najbližší pracovný deň, informovať. Na vylepšení systému pracujeme a zatiaľ Vám ďakujeme za pochopenie.
Pri tovare označenom Skladom u dodávateľa alebo Pozor! Posledný kus .....  odporúčame v prípade objednania tovaru s platbou vopred / buď na účet, alebo platbou cez PayPal /, spraviť úhradu objednávky až po potvrdení objednávky našim pracovníkom / potvrdenie zasielame e-mailom/. Vtedy už bude 100% isté, že tovar je na našom sklade a bude expedovaný hneď po úhrade.

V obchodných a prepravných podmienkach vždy uvádzame termín odoslania záasielky. POZOR, k tomuto termínu je však vždy potrebné pripočítať a dobu prepravy, ktorá závisí od prepravcu a pohybuje sa v rozsahu 1-2 pracovné dni. V prípade víkendov a sviatkov treba počítať s dlhšou dobou dodania, nakoľko prepravcovia počas týchto dní nedoručujú

 

Článok 6

Záručná doba

Na tovar zakúpený na stránke www.vasraj.sk platí štandardná, dvojročná Záručná doba.

 

Článok 7

Reklamačné podmienky

Na celý sortiment predávaný prostredníctvom internetového obchodu www.VasRaj.sk poskytujeme zákonom stanovenú záručnú lehotu 24 mesiacov, okrem prípadov uvedených v Reklamačnom poriadku. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. 

Pri reklamácii zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci zaslal alebo predložil reklamovaný tovar spolu so všetkými dokladmi, ktoré mu boli zaslané spolu s objednaným tovarom (doklad o kúpe, záručný list). K reklamácii je potrebné pripojiť popis vady reklamovaného tovaru. Tlačivo si môžete stiahnuť TU. V prípade, že kupujúci vracia poškodený tovar, musí ho vrátiť kompletný s príslušenstvom a doplnkami  tak, ako ho prevzal.


Reklamácie sú vybavované v pracovných dňoch, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní. Informácie o priebehu vybavovania reklamácie sú zasielané elektronickou poštou na e-mailovú adresu, prípadne na poštovú adresu uvedenú v objednávke. Ak kupujúci požaduje zasielanie informácii o priebehu vybavenia reklamácie na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii.

Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.  

Záruka na batériu u hodiniek je 6 mesiacov od doručenia. 
V prípade hodiniek zakúpených vo "Výpredaji" alebo so zľavou vyššou ako 20% je záruka 1 mesiac
Všetky hodinky sú pred odoslaním skontrolované a sú 100% funkčné. Nakoľko sa pri zlacnených hodinkách častokrát jedná o dopredaj straších modelov, nevieme garantovať životnosť batérie.
V prípade, ak hodinky prestanú fungovať odporúčame navštíviť najprv hodinára a batériu nechať odborne vymeniť. Ak ani po výmene batérie hodinky nebudú fungovať, odošlite hodinky na reklamáciu na doluuvedenú adresu.   

Preplatenie nákladov za zaslanie oprávnenej reklamácie je vykonané na základe písomnej žiadosti a zaslanie potvrdenia o výške prepravných nákladov. Preplatenie je maximálne do výšky sadzby za poistený list 2.triedy s adekvátnou výškou poistenia a zodpovedajúcou hmotnosťou, zaslaný Slovenskou poštou na adresu našej prevádzky – Váš Raj, ul. Pri starej prachárni 18, 831 04 Bratislava.

 V prípade vyšších nákladov na zaslanie reklamácie napr. z dôvodu zaslania ako poistený balík,  prípadne zaslania kuriérom rozdiel v cene poštovného znáša kupujúci. Orientačná cena na zaslanie reklamácie formou poisteného listu aj s cenou poistnej obálky je cca: 3,- €.

V prípade zaslania na inú, ako nižšie uvedenú adresu nezodpovedáme za prípadné nedoručenie zásielky a zvýšené náklady s prípadným opakovaným zaslaním nebudú preplatené. 

Na reklamáciu nie je potrebné zaslanie originálnej krabičky, je však dôležité zaslanie výrobku s popisom vady, dokladom o kúpe – kópia faktúru a originálny záručný list. Bez uvedených dokladov nie je možné reklamáciu prijať a až do dodania všetkých potrebných dokumentov bude reklamácia evidovaná ako na ceste nebude plynúť 30 dňová lehota na jej vybavenie.
Bez uvedených dokladov totiž nie je možné odovzdať reklamáciu na posúdenie servisnému stredisku.

Adresa pre zaslanie reklamácií:

e-shop VášRaj.sk
Pri starej prachárni 18
831 04 Bratislava  

Tel.: +421 940 432 100 
E-mail: info@vasraj.sk 

POZOR! Neposielajte zásielky na dobierku . Tieto zásielky nebudú doručené a budú vrátené! V prípade zaslania na sídlo spoločnosti sa môže stať, že zásielka nám nebude včas doručená, prípadne sa Vám vráti ako neprevzatá.

Článok 8

Osobné údaje, ich spracovanie a ochrana

Všetky osobné údaje o kupujúcich sú spracované v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. a slúžia výhradne pre potreby internetového obchodu www.vasraj.sk.
Uzatvorením kúpnej zmluvy dáva kupujúci súhlas na spracovanie osobných údajov predávajúcim.
Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú bez Vášho súhlasu poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom okrem spoločností ktoré sa priamo podieľajú na plnení objednávky / napr prepravné spoločnosti /. Údaje slúžia výlučne pre potreby predávajúceho, súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.  

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ A OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ e-shopu - predajca - ako správca osobných údajov (v tomto bode ďalej len "Správca") týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov ( ďalej len "Nariadenie"), informuje svojich zákazníkov (ďalej jednotlivo len "Subjekt údajov") o tom, že:
1. Osobné údaje Subjektu údajov, ktoré budú Správcovi odovzdané pri odoslaní objednávky, budú spracované za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následného plnenia, a to vrátane vybavovania prípadných nárokov Subjektu údajov z chybného plnenia. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov Subjektu údajov je teda plnenie kúpnej zmluvy založené objednávkou Subjektu údajov a súčasne tiež plnenie zákonných povinností Správca podľa právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti v súvislosti s ochranou spotrebiteľa a vedením účtovníctva.

2. Dôvodom poskytnutie osobných údajov Subjektu údajov Správcovi je identifikácia zmluvných strán nevyhnutná pre uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné.

3. Osobné údaje Subjektu údajov budú spracované po dobu, po ktorú je Správca povinný tieto údaje uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, minimálne teda po dobu 5 rokov podľa zákona o účtovníctve alebo po dobu 10 rokov podľa zákona o DPH.

4. Pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovanie ani na profilovanie.

5. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia. Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť na účely riadneho vybavenia objednávky poskytnuté poskytovateľmi zásielkových služieb zvolenému Subjektom údajov, a ďalej osobám, ktoré Správcovi poskytujú právne a účtovnícke služby v záujme zabezpečenia riadneho plnenia povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Subjektu údajov do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám.

6. Dotknutá osoba má právo požadovať od Správca prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania, a namietať voči spracovaniu, má právo na prenosnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.

Článok 9

Právo odstúpenia od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. V takom prípade je kupujúci povinný vrátiť tovar spolu so záručným listom, návodom na použitie, daňovým dokladom a kópiou dokladu o prevzatí tovaru. Odstúpenie od zmluvy je zákazník povinný spraviť písomne. Na odstúpenie od zmluvy môže zákazník použiť formulár, ktorý je k dispozícii na stiahnutie TU, prípadne odstúpenie oznámiť iným písomným spôsobom. Toto oznámenie je potrebné doručiť predávajúcemu s tovarom, prípadne poštou alebo elektronicky e-mailom na info@vasraj.sk

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. spolu s originálnym obalom. 

V prípade, ak boli súčasťou dodávky darčeky, darčekové poukazy alebo iné benefity / ďalej len benefity / je zákazník povinný vrátiť všetky tieto súčasti dodávky objednaného tovaru. V prípade ich nevrátenia je predajca oprávnený znížiť hodnotu sumy za vrátený tovar o hodnotu nevrátených benefitov podľa aktuálnych podmienok.

1. V prípade, ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, ktorý nie je použitý, nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom obale so všetkými prípadnými benefitmi, a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za vrátený tovar vrátane prepravných nákladov* v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, prípadne poštovým poukazom na adresu, ktorú uvedie pri vrátení tovaru.

2 V prípade, ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, ktorý bol viditeľne použitý alebo je poškodený, upravovaný alebo neúplný, prípadne nevráti dodané benefity, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar vrátane prepravných nákladov* zníženú v súlade s ust. §457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebenia alebo o hodnotu benefitov, prípadne o hodnotu opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim prípadne poštovým poukazom na adresu, ktorú uvedie pri vrátení tovaru.

Adresa pre vrátenie zásielok:

e-shop VášRaj.sk
Pri starej prachárni 18
831 04 Bratislava  

Tel.: +421 940 432 100
E-mail: info@vasraj.sk

*Upozornenie: Prepravné náklady spojené s vrátením zásielky nie sú preplácané. Náklady na vrátenie zásielky sa pohybujú v rozpätí od 3,- do 6,- €, pri zaslaní Slovenskou poštou.
Preplácané sú len náklady na doručenie objednaného tovaru zákazníkovi a to maximálne vo výške nákladov za najlacnejší spôsob doručenia.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 V prípade uvedenia chybnej informácie o vlastnostiach výrobku, jeho obsahu, príslušenstve, cene alebo dostupnosti výrobku na internetových stránkach elektronického obchodu www.VasRaj.sk a jeho následnom objednaní kupujúcim, bude kupujúci okamžite po zistení tejto skutočnosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môže kupujúci, rovnako ako predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Článok 10 

Výmena tovaru do 60 dní

Výmena tovaru zakúpeného cez internetový obchod do 60 dní/ služba nad rámec zákonom stanovenej lehoty 14 dní /.
Nepoužitý a kompletný tovar s ochrannými fóliami / ak boli súčasťou /, obalom, všetkým dodaným príslušenstvom a dokladmi môžete bez udania dôvodu vymeniť za iný tovar do 60 dní od nákupu.
Výmena je možná za tovar rovnakej alebo vyššej hodnoty. Výmena za lacnejší tovar je možná maximálne do rozdielu predajnej ceny 5%.
Tovar nesmie javiť žiadne známky používania.
Na túto nadštandardnú službu nie je právny nárok a v prípade, ak výrobok nie je opätovne predajný za pôvodnú cenu / napr. tovar nemá obal, tovar je už predávaný so zľavou alebo je vo výpredaji / nemusí byť možnosť vrátenia tovaru alebo výmeny zákazníkovi poskytnutá.
Preto je k tejto službe vždy potrebná konzultácia s pracovníkmi e-shopu ešte pred vrátením tovaru. Náklady na poštovné hradí kupujúci.

Týmto bodom nijako nie je dotknutá možnosť vrátenia tovaru podľa ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z - obchodné podmienky bod 9.

Článok 11

Používanie materiálov zo stránky

Všetky materiály na stránkach internetového obchodu www.vasraj.sk sú vo výhradnom vlastníctve predajcu. Akékoľvek kopírovanie, používanie a šírenie materiálov z tejto stránky nie je povolené.
 
Článok 12

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov (ADR) pre štáty EU

V prípade, že dôjde medzi nami a spotrebiteľom ku vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý  je zriadený Európskou komisiou na adresehttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi 

PRAVIDLÁ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU

Dôležité je upozorniť, že spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

Zákon sa ďalej nevzťahuje na spory:

  • v ktorých si právo uplatňuje predávajúci voči spotrebiteľovi,
  • pracovno– právneho charakteru,
  • súvisiace so službami všeobecného záujmu
  • súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  • súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou,
  • finančné služby.

Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory„cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa. 

Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžadujepovinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.

Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor  k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.

Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.

Všetky osobné údaje budú spracovávané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR –www.mhsr.sk

Článok 13

Záverečné ustanovenia

Obchodné podmienky platia od 20.11..2018

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená zverejnením zmenených všeobecných obchodných podmienok na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho zaplatením celej kúpnej ceny.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (vždy zahrňujúce aj dodacie, platobné, reklamačné a iné podmienky uvedené na internetovej stránke predávajúceho) sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Predaj fyzickým osobám sa riadi vyššie uvedenými zákonmi.  
Predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.vasRaj.sk právnickým osobám sa riadi Obchodným zákonníkom č.513/1991 zb. a na tento obchodný vzťah sa nevzťahujú ustanovenia Občianského zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľa.